Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη
Κατασκευαστής συστήματος
Πάχος θερμομόνωσης
Εμφάνιση Ανά σελίδα
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 50mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 50mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 ETICS πάχους 50mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 60mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 60mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 ETICS πάχους 60mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 70mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 70mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 ETICS πάχους 70mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 80mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 80mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 ETICS πάχους 80mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 90mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 90mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 ETICS πάχους 90mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 100mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Διογκ. Πολυστερίνη πάχους 100mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης EPS 80 ETICS πάχους 100mm.
Λεπτομέρειες