Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη
Κατασκευαστής συστήματος
Πάχος θερμομόνωσης
Εμφάνιση Ανά σελίδα
Εικόνα της Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 50mm

Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 50mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και θερμομόνωση πάχους 5cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 60mm

Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 60mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και θερμομόνωση πάχους 6cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 70mm

Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 70mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και θερμομόνωση πάχους 7cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 80mm

Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 80mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και θερμομόνωση πάχους 8cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 90mm

Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 90mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και θερμομόνωση πάχους 9cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 100mm

Σύστημα BAUSKIN, με θερμομόνωση πάχους 100mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και θερμομόνωση πάχους 10cm.
Λεπτομέρειες