Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα
Κατασκευαστής συστήματος
Πάχος θερμομόνωσης
Εμφάνιση Ανά σελίδα
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 50mm

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 50mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πετροβάμβακα πάχους 5cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 60mm

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 60mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πετροβάμβακα πάχους 6cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 70m

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 70m

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πετροβάμβακα πάχους 7cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 80m

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 80m

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πετροβάμβακα πάχους 8cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 100mm

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANgeo BP ETICS πάχους 100mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πετροβάμβακα πάχους 10cm.
Λεπτομέρειες