Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με πετροβάμβακα
Κατασκευαστής συστήματος
Πάχος θερμομόνωσης
Εμφάνιση Ανά σελίδα
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 50mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 50mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo BP ETICS πάχους 50mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωση BAUSKIN, με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 60mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωση BAUSKIN, με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 60mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo BP ETICS πάχους 60mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 70mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 70mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες πετροβάμβακα FIBRANgeo BP ETICS πάχους 70mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 80mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 80mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης EPS NEOPOR 80 ETICS πάχους 80mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 100mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με πλάκες Πετροβάμβακα πάχους 100mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πετροβάμβακα πάχους 10cm.
Λεπτομέρειες