Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη
Κατασκευαστής συστήματος
Πάχος θερμομόνωσης
Εμφάνιση Ανά σελίδα
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνης πάχους 50mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνης πάχους 50mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS πάχους 50mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνης πάχους 60mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνης πάχους 60mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS πάχους 60mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνη πάχους 70mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνη πάχους 70mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS πάχους 70mm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνη πάχους 80mm.

Σύστημα Εξ. Θερμομόνωσης BAUSKIN, με Εξηλ. Πολυστερίνη πάχους 80mm.

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με τσιμεντοειδή κόλλα – σοβά BAU T50, για την επικόλληση του θερμομονωτικού υλικού καθώς και για την χρήση ως ινοπλισμένος σοβάς βασικής στρώσης, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS πάχους 80mm.
Λεπτομέρειες