Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης με εξηλασμένη πολυστερίνη
Κατασκευαστής συστήματος
Πάχος θερμομόνωσης
Εμφάνιση Ανά σελίδα
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 50mm

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 50mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 5cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 60mm

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 60mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 6cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 70mm

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 70mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 7cm.
Λεπτομέρειες
Εικόνα της Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 80mm

Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 80mm

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 8cm.
Λεπτομέρειες