Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Λεπτομέρειες
Σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης BAUSKIN, με FIBRANxps ETICS πάχους 80mm
Σύντομη Περιγραφή
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με ινοπλισμένο σοβά βασικής στρώσης και κόλλα μόνωσης BAU T50, τελική στρώση σοβά BAU C21 κοκκομετρίας 1,5mm και πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 8cm.
Λεπτομέρειες
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Παρελκόμενα
Downloads

BAUSKIN

Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης της BAUSKIN, με θερμομονωτική πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης FIBRANxps ETICS GF πάχους 8cm, επικολλημένη με ινοπλισμένη τσιμεντοειδή κόλλα BAU T50 και μηχανικά στερεωμένο με ειδικά βύσματα.
Βασική στρώση με ινοπλισμένο τσιμεντοειδούς βάσης σοβά BAU T50 με επίστρωση υαλοπλέγματος 160gr/m2 ανθεκτικού σε αλκάλια για ενίσχυση της βασικής στρώσης σοβά και αποφυγή ρηγματώσεων.
Τέλος, επίστρωση της επιφάνειας με αστάρι BAU PR1 και τελικής στρώσης ακρυλικό διακοσμητικό σοβά BAU C21 (κοκκομετρίας 1,5mm) που παρουσιάζει υψηλές μηχανικές αντοχές, εξαιρετική ανθεκτικότητα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και είναι ιδιαίτερα υδρόφοβος, λευκού χρώματος.


Έχετε την δυνατότητα πατώντας το κουμπί <ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ> (που βρίσκεται κάτω από την φωτογραφία του κάθε προϊόντος στην λίστα) να αλλάξετε το προτεινόμενο υλικό θερμομόνωσης του συστήματος με άλλου είδους υλικό αλλά ίδιου πάχους.
Την δυνατότητα αυτή την έχετε και για τα υπόλοιπα υλικά του συστήματος. Μπορείτε να τα αλλάξετε με ίδιας χρήσης υλικά, εναλλακτικά ως προς την σύνθεση, χρώμα, πάχος κ.α.


Επιπλέον οδηγίες για το σύστημα:

Εκτός των παραπάνω βασικών υλικών, στην λίστα των υλικών του συστήματος που θα εμφανιστούν μετά τον υπολογισμό βάσει των τετραγωνικών που έχετε εισάγει, θα παρατηρήσετε ότι σε ορισμένα υλικά δεν θα εμφανίζεται προτεινόμενη ποσότητα. Αυτό συμβαίνει γιατί οι απαιτούμενες ποσότητες των υλικών αυτών υπόκεινται στην ιδιαιτερότητα κάθε κτιρίου, και δεν είναι ανάλογες με τα τετραγωνικά εφαρμογής του συστήματος.
1. Περιμετρικά του κτιρίου στο έδαφος και για ύψος 30cm, ανεξάρτητα από το θερμομονωτικό υλικό που έχει επιλεγεί για το σύνολο της κατασκευής, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί, για την αποφυγή πιθανής εισχώρησης λιμναζόντων υδάτων, θερμομονωτικό υλικό υδρόφοβο (π.χ. πλάκα εξηλασμένης πολυστερίνης) επικολλημένο με την ίδια κόλλα που χρησιμοποιείται στην υπόλοιπη εφαρμογή.
Απαιτούμενη ποσότητα (m2)= 0,30m x Περίμετρο Κτιρίου(m)
2. Σιδηρόδρομος βάσης αλουμινίου (αρχική στήριξη μονωτικών πλακών) - ο οδηγός στήριξης τοποθετείται σαν βάση στήριξης των μονωτικών πλακών περιμετρικά σε όλο το μήκος της πρόσοψης του κτιρίου. Για την στήριξη του χρειάζονται τα απαραίτητα βύσματα.
Απαιτούμενη ποσότητα = περίμετρο του κτιρίου (m)
3. Σε κάθε άνοιγμα της κατασκευής (παράθυρο, πόρτα κ.α.) στις κάθετες ως προς την βασική επιφάνεια εφαρμογής της θερμομόνωσης τοποθετείται αντίστοιχο υλικό θερμομόνωσης μικρότερου πάχους(3cm).
Απαιτούμενη ποσότητα = Σύνολο περιμέτρου όλων των ανοιγμάτων του κτιρίου x πάχος τοιχοποιίας
4. Γωνιόκρανο - Τοποθετείται σε όλες τις κατακόρυφες ακμές του κτιρίου σε όλο το ύψος τους.
Απαιτούμενη ποσότητα = συνολικό μήκος ακμών (m)
5. Νεροσταλάκτης - Τοποθετείται κατά μήκος της εξωτερικής ακμής του πρεκιού κάθε ανοίγματος(παράθυρα, πόρτες κτλ.).
Απαιτούμενη ποσότητα = συνολικό μήκος πρεκιών (m)

Πλεονεκτήματα:
- Εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες
- Διαπερατό σε CO2 και υδρατμούς
- Υψηλή αντοχή σε ρηγματώσεις
- Υψηλές αντοχές σε μηχανικές καταπονήσεις
- Πλήρως ελεγμένα έτοιμα προς χρήση υλικά
- Οικονομικό και γρήγορο στην εφαρμογή
- Κατάλληλο για παλαιά και νέα κτίρια
- Ανθεκτικό σε άλγη και μύκητες

Κατασκευαστής συστήματος Bauskin
Πάχος θερμομόνωσης 80 mm

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την παροχή της Baufox θα πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας ή να δημιουργήσετε έναν καινούριο.
Σε περίπτωση που χρειάζεστε πιστοποιητικά του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Baufox.