Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι σας.
Συστήματα ψυχρών οροφών
Εμφάνιση Ανά σελίδα
Εικόνα της Λευκή οροφή με μεμβράνη Ultraply TPO, 1,52mm, εφαρμοσμένη με μηχανική στερέωση

Λευκή οροφή με μεμβράνη Ultraply TPO, 1,52mm, εφαρμοσμένη με μηχανική στερέωση

Η στεγανοποίηση με την μέθοδο μηχανικής στερέωσης απαιτεί την εκπόνηση μελέτης υφαρπαγής για να καθοριστεί βάση της κάτοψης του εκάστοτε κτιρίου, καθώς και της γεωγραφικής τοποθεσίας αυτού, ο τρόπος που θα γίνει η μηχανική στερέωση της μεμβράνης στην οροφή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να ενημερωθείτε σχετικά με τα στοιχεία του κτιρίου σας που απαιτούνται για την διενέργεια της μελέτης υφαρπαγής, και στην συνέχεια η BAUFOX θα εκπονήσει την μελέτη για εσάς.
Εικόνα της Λευκή οροφή με μεμβράνη Ultraply TPO, 1,14mm, εφαρμοσμένη με μηχανική στερέωση

Λευκή οροφή με μεμβράνη Ultraply TPO, 1,14mm, εφαρμοσμένη με μηχανική στερέωση

Η στεγανοποίηση με την μέθοδο μηχανικής στερέωσης απαιτεί την εκπόνηση μελέτης υφαρπαγής για να καθοριστεί βάση της κάτοψης του εκάστοτε κτιρίου, καθώς και της γεωγραφικής τοποθεσίας αυτού, ο τρόπος που θα γίνει η μηχανική στερέωση της μεμβράνης στην οροφή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη για να ενημερωθείτε σχετικά με τα στοιχεία του κτιρίου σας που απαιτούνται για την διενέργεια της μελέτης υφαρπαγής, και στην συνέχεια η BAUFOX θα εκπονήσει την μελέτη για εσάς.